Tanıtımlar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Günümüzde en önemli konulardan biri haline gelen enerji ihtiyacı; hızlı nüfus artışının, sanayileşmenin ve kaynakların bilinçsizce kullanılmasının neden olduğu sorunlar nedeniyle her geçen gün daha fazla tartışılan ve önemi anlaşılan bir konu haline geliyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve dünyanın kaynaklarını koruyabilmek adına alternatif enerji kaynaklarının keşfedilmesi için tüm dünyada önemli yatırımlar yapılıyor. Birçok ülke, dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için çevreye zarar vermeden enerji üretebilen yenilenebilir enerji kaynakları yaratabilmek adına önemli çalışmalar yapıyor. Petrol, nükleer enerji ve kömür gibi kendini yenileme imkanı bulunmayan kaynakların eski teknolojiler ile kullanılmasının ortaya çıkardığı zararların farkında olan birçok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Sahip olduğumuz teknolojinin temel taşlarından biri olan enerji, gelişmişliğin ve kalkınmanın bir göstergesi olarak büyük önem taşıyor. Bu nedenle hem sınırsız hem de çevreyle uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması için birçok araştırma yapılıyor. Yenilenebilir enerji en basit anlamı ile çevreye verilen zararı en aza indirilme kapasitesine sahip olan kullanılabilir enerji kaynakları olarak adlandırılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ise oldukça uzun sayılabilecek bir gelecekte tükenmeden kalabilecek, kendisini yenileyebilen enerji kaynaklarını ifade ediyor. Günlük yaşamda her alanda kullanım potansiyeline sahip olan yenilenebilir enerji kaynakları arasında birçok seçenek bulunuyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Fosil kaynakların kısıtlılığı ve üretimde oluşan çevre kirliliğine rağmen dünyanın sürekli artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına birçok alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışılıyor. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları arasında, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik (hidroelektrik) enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, gelgit enerjisi, dalga enerjisi gibi birçok kaynak öne çıkıyor. Bilim insanları yenilenebilir enerji kaynaklarının her alanda kullanımını arttırabilmek için birçok farklı yöntem uyguluyor. Güneşten maksimum şekilde fayda sağlayabilmek adına; güneş pilleri, rüzgar enerjisini kullanabilmek için ise rüzgar türbini kullanımına yönelik birçok proje geliştiriliyor.

Yenilenebilir Enerji Trendleri

Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilirlik avantajı, en az düzeyde çevresel zarar yaratmaları, bakım ve işletme masraflarının minimum seviyede olması ve güvenilir enerji sağlamaları nedeniyle dünya çapında büyük önem taşıyor. Dünyada yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları arasında ise hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi öne çıkıyor. Uluslararası Denetim ve Danışmanlık şirketi (KPMG) tarafından sunulan “Küresel Enerji Trendleri” raporuna göre; Çin, ABD ve AB ülkelerinin toplamından daha fazla yenilenebilir enerji talep ediyor. Kömürün enerji kaynağı olarak kullanımı azalırken yenilenebilir enerji üretimi ile artış gösterdiği görülüyor. Yüksek teknolojinin büyük önem taşıdığı yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji pastasındaki payının ise büyük bir artış göstereceği öngörülüyor.

Tavsiye Yazı:  Elbise Modelleri ve Kombin Önerileri

Başta hidroelektrik enerji olmak üzere elektrik enerjisinin üçte ikisini yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde eden İsveç, petrol ve kömür gibi fosil enerjilerin kullanımını tamamen sonlandırmayı planlıyor. İsveç bu hedefine uygun olarak enerji kaynağı olarak güneş enerjisi, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor.

Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarının Avantajları

Hidroelektrik enerji kaynağı ise suyun akışı ile ortaya çıkan kinetik enerjinin kanallar aracılığı ile türbinlere iletilmesiyle üretiliyor. Su akış hızının ve yüksekliğin fazla görüldüğü yerlerde hidroelektrik enerji büyük avantaj sağlıyor. Çevre kirliliğini önlemesi, aşırı enerji ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda hızlıca devreye girebilmesi ve doğal bir kaynak olması nedeniyle hidroelektrik enerjisi de birçok avantajı bir arada içeriyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi de aynı şekilde büyük avantaj sağlıyor. Doğal kaynaklar arasında yer almaları nedeniyle ülkelerin hem dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor hem de enerji çeşitliliğini artıyor. Düşük maliyeti ve çevreye yok denecek kadar az olan etkisi nedeniyle en kullanışlı enerji kaynakları güneş ve rüzgar enerjisi oluyor.

GE ile 21. Yüzyılın Yenilenebilir Enerji Projeleri Geliyor

Enerji verimliliği üzerinde yoğunlaşan GE, daha verimli sistemler ve daha düşük maliyetler ile enerji üretme hedefiyle birçok yenilik gerçekleştiriyor. Yenilenebilir enerji ve biyogaz üretimi üzerine odaklanan GE, biyogaz ile su arıtma ve çöp gazları ile atık maddeler üzerinden enerji elde etmek üzere birçok çalışma gerçekleştiriyor. Örneğin Kanada’da 1950’lerde kurulan Little Long Hidroelektrik Santrali’ndeki ekipmanların ömrünü doldurmaya başlaması nedeni ile GE Yenilenebilir Enerji santrali yeni teknolojileriyle yeniliyor ve bunun sonucunda verimliliğini %10 yükseltiyor. Aynı zamanda santralin ömrünü ise var olduğu süre kadar arttırmayı hedefliyor. Little Long Hidroelektrik Santrali gibi Kanada ve Amerika’daki birçok santral bugün hatırı sayılır miktarda enerji üretimine devam ediyor.

GE’nin yaptığı benzeri yenileme çalışmaları ile bütün ekipmanlar dijitalleşerek çevrimiçi olabilme özelliğine kavuşuyor. Anlık durum bildirimi ise hem verimliliği arttırıyor hem de bakım masraflarını yüksek oranda azaltıyor. GE tarafından yapılan yapılan birçok çalışma, enerji ihtiyacının en verimli şekilde elde edilmesini sağlarken sürdürülebilir kaynakların kullanımını en iyi şekilde gerçekleştirmeyi başarıyor.

Yorum Yazınız

*