Tanıtımlar

Uyumsoft, Türkiye’nin lider özel entegratörü

Uyumsoft, Türkiye’nin lider özel entegratörü

Uyumsoft, lider özel entegratör

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, iDönüşüm uygulamalarında (e-Fatura özel entegratörlüğü, e-Arşiv özel entegratörlüğü, e-İrsaliye özel entegratörlüğü, e-Defter özel entegratörlüğü, e-Bilet özel entegratörlüğü, e-MM Müstahsil Makbuzu özel entegratörlüğü, e-SMM Serbest Meslek Makbuzu özel entegratörlüğü, BA-BS iMutabakat uygulaması), Türkiye’nin lider özel entegratörüdür. Kurumsal iş sistemlerini uçtan uca geliştiren ve iDönüşüm ile ilgili tüm sürece eşlik eden Uyumsoft, aralarında ISO 9001, ISO27001, ISO 22301, ISO 10002,ISO 20000, ISO 22301 Kalite Güvence Belgelerine sahip, ICT teknik hizmetler sağlayıcısıdır.

Mükelleflerin, aldığı hizmetler nelerdir?

Mükellefler, e-Fatura/ e-Arşiv/ e-irsaliye / e-Defter / e-MM / e-SMM (iDönüşüm) uygulamalarından, GİB’den izin almış özel entegratör UyumSoft’un bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanabilirler.

UyumSoft, e-Fatura/ e-Arşiv/ e-irsaliye / e-Defter / e-MM / e-SMM düzenleme, bunları e-sertifika ile imzalama ve muhataplarına e-ortamda iletme ve alma hizmeti verebilmektedir.

Mükellefler, e-Fatura/ e-Arşiv/ e-irsaliye / e-Defter / e-MM / e-SMM uygulamalarında, UyumSoft’un mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilmektedirler.

Nitekim, Zaman Damgası, bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade etmektedir.

Tavsiye Yazı:  Ofis Taşımacılığı

Uyumsoft, bilgilerin gizliliğinden ve güvenliğinde sorumludur

UyumSoft, hizmet verdiği mükelleflere ait e-Fatura/ e-Arşiv/ e-irsaliye / e-Defter / e-MM / e-SMM (iDönüşüm) süreçlerini, oluşturma, imzalama, gönderme ve alma amacı dışında, kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamaz.  UyumSoft, bu özel entegratör faaliyeti kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-Fatura/ e-Arşiv/ e-irsaliye / e-Defter / e-MM / e-SMM dahil tüm iDönüşüm bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur. Ve, e-Fatura/ e-Arşiv/ e-irsaliye / e-Defter / e-MM / e-SMM Raporunu, elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak, yayımlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemler ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine e-ortamda aktarmaktadır.

Uyumsoft’un mükellef olan müşterilerine verdiği hizmetlere bir örnek verirsek; Uyumsoft, e-Defter uygulamasında mükelleflerine, dosya imzalama, berat oluşturma, berat imzalama, şema/şematron kontrolü, dosya büyüklük kontrolü, parçalama, oluşturulan dosyaları 10 yıl saklama hizmetlerini sağlamaktadır.

Özetle Uyumsoft, Türkiye’nin değişimi ve dönüşümünde iş dünyasının merkezinde yer alan i-Dönüşüm projelerinin ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) teknik hizmetlerinin sağlayıcısı konumunda olan lider özel entegratör firmasıdır.

Uyumsoft muhasebe programı için hemen tıklayın!

Yorum Yazınız

*