Tapu İptal Davası Nedir Nasıl Yapılır ?

Tapu İptal Davası

Tapu devir işlemleri sırası ve sonrasında mağduriyete uğradığını düşünen kişilerce açılabilen tapu iptal davası, usulsüz görülen tescil işlemlerinde davayı açan mağdur lehine kararlar alınması ve mağduriyetin ortadan kalkması amacıyla yararlanılan hukuki bir haktır. Gerçekleştirilmiş tescil işlemlerinde yaşanan maddi kayıp nedeniyle başlatılan bu süreçte;

 • Miras paylaşımındaki adaletsizlik,
 • Devir teslim işlemlerinde yapılan hatalar,
 • Vekalet sahibinin yetkisini kötüye kullanması

Nedenlerine bağlı olarak hukuki süreç başlatılmaktadır. Davanın davayı açan kişinin lehine sonuçlanabilmesi için yapılan tescil işlemlerinde usulsüzlük bulunması gerekmekte olup usulsüz görünen bazı durumlar kanuna uygun olabilmektedir. Bu nedenle dava açma öncesinde avukatlık hizmeti alınarak yaşanan mağduriyetin tescil işlemlerinde yapılan usulsüzlük nedeniyle gerçekleştiği kesinleştirilmelidir.

Hangi Nedenlerle Tapu İptal Davası Açılır?

Davanın açılabilmesi için gereken nedenlerin tamamı usulsüz tescil işlemine işaret etmektedir. Aşağıda bahsi geçen nedenlerden dolayı hak sahibine uğrayan kişiler avukatlık hizmeti almak suretiyle iptal davası açma hakkına sahiptirler:

 • Hukuki ehliyetsizlik
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma)
 • Vekalet yetkisinin kötüye kullanımı
 • İmar uygulaması kaynaklı hak kaybı
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Aile konutu
 • Kazandırıcı zaman aşımı ve zilyetlik

Tapu İptal Davası Nedir Nasıl Yapılır ?

Tapu İptal Davası Kimlere Karşı Açılır?

Tapu iptal davası kime karşı açılırsorusuna TMK 1024. maddede;

 • Adına yolsuz tescil yapılan kişiye ve ölmüş ise haleflerine,
 • Yolsuz yapılan tescilden hak kazanan kötü niyetli kişilere

Şeklinde genelleme yapılmıştır. Gayrimenkul Avukatı Ankara Genellemeden anlaşılacağı üzere davayı açabilmek için gerçekleştirilecek tescilin usulsüz olması ve bu usulsüzlük nedeniyle davacının hakkının yenmiş olması yeterlidir.

Tapu İptal Davası Açmak İçin Tescil Sonrası Ne Kadar Süre Bulunmaktadır?

Tapu iptal davası süresi herhangi bir taşınmazın tescili ardından tapunun elde tutulma süresine bağlı olarak sınırlandırılmaktadır. Taşınmaz tapusunu herhangi bir devir işlemi yapmadan 10 yıl süreyle kesintisiz elinde tutmuş kişilere dava açılamamaktadır.

Tapu İptal Davalarında Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

Asliye Hukuk Mahkemeleri tapu iptali davası görevli mahkeme olarak yetkilendirilmiştir. Davanın davaya konu olan taşınmazın bulunduğu ildeki Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne açılması gerekmektedir.

Tapu İptal Davası Süreci Nasıl İşler?

Taşınmazın üzerine tescilli olduğu kişiye karşı açılan tapu iptal davası süreci, davanın Asliye Mahkemeleri’ne açılması ile başlar. Mahkeme heyeti öncelikle tapuları inceleyerek tescil işleminde usulsüzlük bulunup bulunmadığı tespitini gerçekleştirir. Tespit sonrası şahitleri ile birlikte davalı ve davacı tarafı dinleyen mahkeme heyeti gerek görülen durumlarda bilirkişi raporu isteme takdirine sahiptir.

 • Belediyelerin Fen İşleri görevlileri,
 • Tapu ve Kadastro memurları

Gibi kamu görevlilerinin bilirkişi raporlarını sunması ile birlikte davanın sonucu davalı veya davacı lehine karara bağlanır.

Tapu İptal Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Tapu iptal davası ne kadar sürede sonuçlanır sorusunun yanıtı mahkeme heyetinin bilirkişi talep etmesine göre değişmektedir. Davanın sonuçlanması için 731 gün süre öngörülmektedir.

Tapu İptal Davası Masrafları Nelerdir?

Asliye Mahkemeleri’ne açılacak tapu iptal davası masrafları davaya konu taşınmazın değerine göre belirlenen oranlara göre belirlenmektedir.

 • 44,40 TL Başvuru Harcı
 • Binde 2,27 oranında Celse Harcı
 • Keşif ve bilirkişi giderleri,
 • Tanık ve tebligat giderleri,
 • Taşınmaz değeri üzerinden %10 ila %20 arası vekalet ücreti

Tapu iptal davası açılması için ödenmesi gereken masrafları göstermektedir.

Kaynak ;  https://ilkayuyarkaba.av.tr/tapu-iptali-davasi-nasil-acilir/

interaktifplus ( Pozitif İnternet Çözümleri )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir