Tanıtımlar

Sanayinin Dijital Dönüşümü

Dijitalleşen dünya ile birlikte şirketler ve markalar, dijitalleşmenin getirisi ve kolaylığı için operasyonlarını ve sistemlerini günümüzde yeniden şekillendirmektedir. Bu şekilendirmenin bir sonucu olarak, bireyler ve şirketler kendilerine yeni fırsat alanları yaratmaktadır. Bir şirketin üretim süreçlerinin dijitalleştirmesi ile birlikte dünyanın değişen trendlerine ve rekabetine ayak uydurması mümkün kılınmaktadır.

Sanayinin dijital dönüşümü ile birlikte üretim süreçlerinin ve mantığının değişmesi ile birlikte yeni modeller ortaya çıkmıştır. Otonom robotların daha yoğun kullanılması, Bigdata ile ürün satışı ve gelişiminin doğru analiz edilmesi gibi durumları, sanayinin dönüşümünü sağlayan önemli etkenlerin başında gelir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, bu dönüşümleri sağlayan firmaların, global firmalar ile yarışabilmesi çok daha olanaklı hale gelir..

Dijital dönüşüm bünyesindeki son trendler incelendiğinde; Siber Güvenlik, AR/VR, Big Data, Otonom Robotlar, Iot, 3D Yazıcılar, Simülasyonlar, Sistem Entegrasyonları, Bulut Bilişim, Kripto Paralar, Dijital Pazarlama, dijital dönüşümün tüm alanlarını kapsayan teknolojilerdir.

Bu dönüşümleri sektörel olarak indirgediğimizde; tekstil, makine, sağlık, sinema gibi sektörlerin yeni inovasyonlar ve veri analizleri ile hedef kitle hakkında bilgiye ulaşarak, hedef kitleyi tanıma, son trendlere göre içerik, ürün veya hizmet geliştirmeyi daha kolay hale getirmektedir. İletişim hızının yükseldiği, sektörlerin ve iş kollarının birleşmeye başlamasıyla birlikte Ar-Ge, üretim ve pazarlama dalları iş geliştirme sürecini hızlandırmak ve Disruptive teknolojileri (yıkıcı yenilik teknolojileri) erkenden keşfederek iş kollarının gelişimi ve yeni bir boyut kazanımı sağlayacaktır. Tıpkı Netfix’in kullanıcı verilerini kullanarak, içeriklerini kullanıcı davranışına göre düzenlemesi düşünülebilir.

Dijital Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

Kobiler İçin Dijital Dönüşüm’ün avantajlarına göz attığımızda; düşük maliyet, içerik kalitesi ve bilgi paylaşımının hızlanması olarak özetleye biliriz. Üretim için baz alınan kaynakların maliyetlerini azaltarak, verim kazanılması hedeflenir. Bu sayede üretim süreçleri hız kazanır ve üretim oranında artış gerçekleşir. İngilizce’de feedback olarak adlandırılan (olumlu geri dönüt) ile üretilen ürün ve hizmetler hakkında fikir elde edilmesi sağlanır.

Ürün kalitesi ve üretim fazlalığı olarak rakiplere üstünlük kurma ihtimalleri artar ve pazardan alınan pay yükselebilir.

Sanayinin dijital dönüşümü ile gelişime üretime yeni boyut kazandıran, yeni teknolojiler incelemeye alınır. Birimlere aktarılan bilgiler, veriler kısa sürede oluşturulur aynı zamanda işlenmeyen veriler. Anlamlı hale getirilerek üretim kapsamında bir gelişme sağlanır. Yapay zeka temelli CRM gibi sistemler sayesinde Üretimde kontrol mekanizması daha etkili bir hale gelir. Ürün gelişimi 3d yazıcılar sayesinde geliştirilmeye başlanır. Bu da insan gücüne ihtiyacı azaltır. otonom robotlar ve üç boyutlu yazıcılar ile kaynaklar daha verimli hale gelir. Üretim sürecinde oluşacak hatalar daha da azalır ve bu sayede oluşabilecek problemler daha kısa zamanda çözümlenir. Büyük veri işlenir ve yeni teknolojiler sayesinde, görsel veya yazılı bir döküman haline saniyeler içinde getirilebilir.

Sanayinin Dijital Dönüşümü hakkında detaylı bilgiye ulaşmak Sanayinin dijital dönüşümü sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Yazınız

*