Tanıtımlar

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Çalışma hayatında geçen süreye göre çalışanların yasal olarak hak ettikleri paraya kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatının miktarında belirleyici olan çalışan kişinin çalışma süresidir. Yani aynı işletmede aynı işi yapan kişilerden biri 3 yıl diğeri ise 5 yıl çalışmış ise alacakları kıdem tazminatının aynı olması mümkün değildir. Bu neden ile çalışa süresi çok olanın alacağı tazminat da yüksek olacaktır. Kıdem tazminatını da hak etmek için belli şartlar gerekir.

İşveren Tarafından İşine Son Verilmesi

Kişi bazı şartları karşıladığı durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bir şirkette çalışan kişi işinden işvereni nedeni ile ayrılmış ise yani işveren tarafından işine son verilmiş ise bu durumda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Fakat kişiler bazen ayrılma kararını kendi verdiği durumda da kıdem tazminatı alabilir. Örneğin çalışanın emekliliği gelmiş ise ve bu durumda işinden ayrılmış ise kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olur.

Tüm bunların yanı sıra kişiler mobing yani iş yerindeki baskı sebebi ile işini bırakmak durumunda kalmış ise kıdem tazminatı talep edebilir. Fakat burada durumun mahkemeye intikal etmesi gerekiyor. Yani çalışan işinden ayrıldıktan sonra durumu adli süreç ile yürütmeli ve mahkemenin vereceği karar doğrultusunda kıdem tazminatı alabilir. Bu gibi durumlarda iyi bir iş hukuku avukatı ile süreci yürütmek yararlı olacaktır. Mahkeme kararı mobing olduğu yönünde çıkarsa kıdem tazminatını işveren ödemek durumunda kalacaktır. Bunların dışında kalan durumlarda yani çalışan kendi isteği ile işinden ayrılır ise kıdem tazminatı hakkından yararlanamaz.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Talep Edilir?

  1. Çalışanın işinde herhangi bir aykırı davranışının bulunmaması ya da işine ve şirkete bir zarar vermiş olmasa dahi işten çıkarılmasında da kıdem tazminatı hakkı doğar.
  2. Çalışanın ölmesi de kıdem tazminatını doğuran durumlardan biridir. Bu şartları sağladığı halde işverenden kıdem tazminatı alınamıyor ise iş hukuku avukatı ile görüşmekte yarar bulunuyor.
  3. Bir kişinin yasalara uygun bir biçimde işten ayrılması da kıdem tazminatını hak ettiği anlamına gelir. Örneğin bir erkek çalışanın askere gitmek için işten ayrılmak istemesi durumunda kıdem tazminatını işverenden talep edebilir.
  4. Emekliliği prim günü olarak hak etmiş olan kişilerin kıdem tazminatından yararlanabilmesi için yasalarda belirlenmiş olan yaşa da ulaşmış olması gerekir. Yani bu durumda kıdem tazminatı isteyecek olan kişi prim gün sayısının yanı sıra yaş şartını da karşılamalıdır.
  5. Çalışanlar işten ayrılırken genellikle maaşının yetersiz olmasından ve zam alamamasından dolayı şikayetçi olarak işlerini bırakmaktadır. Fakat bu sebep kıdem tazminatını almak için yeterli bir kriter değildir. Bu gibi durumlarda yasalar işverenin yanında durmaktadır. İşte böyle durumlarda istifa etmeyi ve kıdem tazminatı almayı düşünen çalışanların istifa etmeden önce iş avukatı ile görüşerek fikir alış verişinde bulunması gerekir.
Tavsiye Yazı:  Kablonet Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır?

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş hukuku avukatı aracılığı ile hak edilen kıdem tazminatının hesaplanması doğru fikir edinmek için oldukça önemlidir. Bu noktada öncelikle işe giriş ve işten ayrılış tarihleri dikkate alınır. Bunun yanı sıra kişinin çalışma dönemi boyunca brüt olarak aldığı maaş da kıdem tazminatı hesaplanırken etkilidir.

Yemek ulaşım ücreti ve yıllık olarak verilen ikramiyeler de hesaplamalara dahil edilen kriterlerdendir. Tüm bunlar iş avukatı ile paylaşılması halinde net bir fikir elde edilmiş olur.

Kıdem tazminatı hakkı doğup doğmadığı, doğdu ise bu miktarın ne kadar olduğu konusunda hizmet veren iş avukatı il işleriniz daha kolay yürüyecektir. Avukatlık bürosu ile iletişim kurarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Yorum Yazınız

*