Kaliteli Altyazı Çevirisi İzleyicinin Seyir Zevkini Arttırır

Yabancı diziler, filmler ve dijital platformlar çoğaldıkça altyazı çevirisi hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve bu çeviri türünün popülerliği de aynı hızla artmaktadır. En önemli çeviri türlerinden biri olan altyazı çevirisinin başarılı ve kaliteli olması için çevirmenin üst düzey yabancı dil bilgisi yeterli değildir. Altyazı çevirisi anlamsal ve biçimsel açıdan kusursuz olmalıdır. Aynı zamanda deyimler, kültürel kodlar ve geleneksel söz öbekleri kaynak dilden hedef dile anlam kaybı olmadan, en doğru şekilde çevrilmelidir.

Altyazı çeviri hizmetini diğer çeviri türlerinden ayıran en önemli unsurlardan biri altyazı çevirisinde estetik kaygı olmasıdır. Altyazı çevirisinin başarılı olabilmesi için çevirinin özgün ve kaliteli olması kadar estetik değerinin olması da önemlidir. Bunun en önemli adımı, altyazı çevirisi hazırlanırken izleyicinin takip edebileceği uzunlukta cümle uzunlukları olmasına özen gösterilmesidir. Bunun için izleyicinin okuma süresi detaylı bir şekilde hesaplanmalıdır. Altyazı çevirisi dikkate alınması gereken temel kurallardan biri çevirinin ekranda 1 ila 7 saniye arasında kalması, cümle uzunluklarının 2 satırdan fazla olmamasıdır. Eğer uzun olmayan cümleler iki satır olarak çevrilirse izleyicinin gözü yorulabileceğinden bu tür durumlarda cümlenin tek satır olarak çevrilmesine özen gösterilmelidir. Cümle uzunsa ve iki satıra bölünmüşse üst satır alt satırdan daha kısa olmalıdır. Böylece altyazı çevirisinde estetik bir duruş sağlanması, izleyicinin okuma kalitesinin artırılması ve seyir zevkinin kesintisiz hale gelmesi mümkün olur.

Kaliteli Altyazı Çevirisi İzleyicinin Seyir Zevkini Arttırır

Altyazı çevirisi sırasında çevirmenin dikkat etmesi gereken noktalar arasında yazı stili ve boyutu da yer alır. Genellikle altyazı çevirilerinde Arial ya da Times New Roman yazı stilleri tercih edilir. Yazıların sola yaslanmış ya da ortalanmış olarak düzenlenmesi gerekir. Ekranda beliren karakter sayısı 37 ila 41 arasında değişebilse de 41 karakteri aşmaması önerilir. Altyazıları okumayı kolaylaştıran etkenler karakter sayısı, boyutu ve yazı stili olduğundan bu noktalar çok önemlidir.

Yazılı metinlerin tamamında olduğu gibi altyazı çevirisinde de noktalama işaretlerine gereken özen gösterilmelidir. Kaliteli bir altyazı çevirisi yapılabilmesi ve hedef metinde anlamın doğru şekilde oluşturulabilmesi için noktalama işaretlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Aynı sahnede iki kişinin konuştuğu durumlarda kullanılan (-) tire işareti altyazı çevirilerinde en çok kullanılan noktalama işaretlerinden biridir.

Altyazı çevirisi; dizi, film, belgesel ve her tür video içeriğine farklı dil seçenekleri eklemeyi sağlar. Böylece izleyiciler diledikleri videoyu tercih ettikleri bir altyazı seçeneği ile izleyebilirler. Altyazı çevirisinin ilk aşaması ilgili videodaki konuşmaların ve ekran yazısı gibi içeriklerin tamamının yazıya dökülmesidir. Daha sonra çevirmen yazıya dökülmüş olan metnin çevirisini yapar. Çeviri tamamlandıktan sonra videodaki diyaloglar ile konuşmalar zaman aralıklarıyla uyumlu olacak şekilde senkronize edilir. Oluşturulan altyazı dosyası videoya gömüldükten sonra gerekli testler yapılır.

Tıbbi Tercüme Nedir?

Tıp alanı ve sağlık sektörü bünyesinde olmak kaydıyla herhangi bir dilde kaleme alınan rapor, makale, belge ya da araştırmaların kaynak dilden hedef dile aktarılmasına tıbbi tercüme ya da medikal tercüme denilir.

Tıbbi tercüme oldukça geniş kapsamlı bir çeviri alt türüdür. Bu yüzden tıbbi tercüme hizmetleri kendi içinde bazı farklı uzmanlık alanları barındırır. Tıbbi tercümenin konusunu oluşturan belgelerde özel bir üslubun yanı sıra ağır bir tıbbi terminoloji kullanıldığından özel uzmanlık gerektiren bir çeviri türü olarak kabul edilir. Muayene ve hastane raporları, medikal cihazlara ve ürünlere ilişkin belgele, ilaç prospektüsleri, ruhsat çevirileri, klinik araştırma metinleri, eczacılık ve tıbbi farmakoloji metinleri, medikal araştırmalar ile makaleler gibi belgeler ve metinler konusunda sık sık tıbbi tercüme hizmetlerinden yararlanılır.

Tıbbi tercüme hizmetlerinin konusunu oluştura dokümantasyonlar ve belgeler ilgili oldukları alan ve içerikleri nedeniyle doğrudan insan sağlığı ve hayatı üzerinde etkilidir. Bu yüzden çok net sınırlarla belirlenmiş olan birtakım düzenlemelere tabi bulunmaktadırlar. Ayrıca tıbbi tercümelerin önceden belirlenmiş bazı standartlara uygun olacak şekilde eksiksiz, hatasız ve kaliteli olması şarttır. Tıbbi tercüme kalitesinin istenilen standartlarda olabilmesi için tıbbi tercüme alanında deneyimli, uzman, profesyonel ve tıbbi terminolojiye hakim çevirmenlerle çalışılması gerekir.

Diğer yandan tıbbi tercümanlar tıbbi tercüme süresinin yalnızca çeviriden ibaret olmadığını göz önünde bulundurmalıdır. Tıbbi tercüme süreci; çevirinin yapılması, kontrol edilmesi, gerekli düzeltmelerin yapılması ve doğru terminolojinin tutarlı bir şekilde kullanılması gibi farklı adımlardan oluşan kapsamlı bir süreç olarak öne çıkmaktadır.

Tıbbi tercüme hizmetleri medikal ekipmanların ve klinik araştırmalara ilişkin belgelerin çevirisinden tıbbi makalelere kadar oldukça geniş kapsamlı bir alanı içerir. Sözlü ve yazılı olabilen tıbbi tercümelerin başarısı için en önemli noktaların başında çevirmen ile çeviri bürosunun tıbbi tercüme konusundaki deneyimi ve uzmanlığı gelir. Tıbbi tercüme taşıdığı özellikler ve kapsadığı alan nedeniyle oldukça zor ve çevirmene büyük sorumluluk yükleyen bir çeviri türü olma özelliğine sahiptir.

Uluay Çeviri tıbbi tercüme ve altyazı çevirisi konularında deneyimli ve yeterli uzmanlığa sahip çevirmen kadrosu ile hizmet vererek başarılı çalışmalara imza atmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir