Benzersiz Sınav Deneyimi

Sınav Eğitim Kurumları, 1992 yılında Ankara’da bir aile şirketi olarak kuruldu. Artan kalite ve memnuniyet sayesinde bugün Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren Sınav, İzmir kolej denildiğinde aklan gelen ilk kurumlardan olmayı başarmıştır. Bu başarının inşası için pek çok proje hayata geçirilmiştir. Benzersiz sınav deneyimi olarak tek başlıkta toplanabilen bu projeleri ayrı ayrı inceleyelim.

TÖDEV

Bambaşka bir ödev sistemidir. Ders konularının pekiştirilmesi için müfredata ve işleniş standartlarına göre hazırlanan TÖDEV’ler öğrenmeleri kalıcı hale getirmeye yardımcı oluyor.

PDR

Eğitimde öğrencilerin eğitsel, mesleki ve pedagojik ihtiyaçlarının beraberce ele alınması çok önemlidir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti öğrencilerin okulda ya da yaşamda karşılaşabilecekleri sorun veya durumlarla ilgili onlara ışık tutuyor. Bireysel ya da grupla yapılan çalışmalar hem öğrencilerin eğitimine hem de sosyal hayatlarına destek oluyor.

STEAM

Fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering), sanat (art) ve matematik (math) alanlarının birleşimiyle oluşturulan bir eğitim sistemidir. Bu sistemde amaç öğrencilerin farklı bakış açılarını birlikte değerlendirebilmelerini ve bunları sorunların çözümü için kullanabilmelerini sağlamaktır.

SIO

Sınav International Office (SIO), öğrencilere yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmeti vermeyi amaçlayan özel bir projedir. Üniversitelerin talep ettiği giriş ve dil sınavları, not ortalamaları, burs programları gibi konuların takibini yapan SIO, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere bilgi sunma ve yönlendirme çalışmaları yürütür.

Oxford Uluslararası Müfredat

Oxford Uluslararası Müfredat, İngilizce’nin yaygın ve ikinci dil olarak kullanıldığı ülkeler için tasarlanmış özel bir programdır. Bu programda “Küresel beceriler” ve “iyi olma hali, farkındalık” konuları da İngilizce derslerine entegre edilmiştir. Her yılın sonunda sınava tabi tutulan öğrenciler başarı gösterdikleri takdirde uluslararası geçerli sertifikalarını alabileceklerdir.

Gerçek Mekân Gerçek Sınav

İzmir Sınav Kolejleri ve Kurs merkezlerinde uygulanan bu projeyle öğrenciler ÖSYM’nin düzenlediği sınavlardan önce aynı prosedürlerin uygulandığı sınav uygulamasından geçiyorlar. Bir anlamda gerçek sınavın simülasyonuna giren öğrenciler sınav korkularını yenebiliyor ve deneyimle sınava tam olarak hazırlanmış oluyorlar.

Deneme Sınavları

Düzenli uygulanan deneme sınavlarıyla öğrenciler müfredatları gerçek sınavın olmasını beklediği şekilde pekiştirmiş oluyorlar.

After School

Bu programla öğrenciler okul sonrası düzenlenen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılıyor ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Robotik Kodlama

Robotik kodlama; sistemlerin yazılımla birleştirilerek akıllı hale getirilmesi için uygulanan işlemlerdir. Hem müfredatta hem de after school etkinliklerinde yer verilen robotik kodlama çalışmalarıyla öğrenciler erken yaştan itibaren bilgisayar becerileri geliştirmiş oluyor.

SınavTalks

TEDx konuşmalarından ilhamla oluşturulan bu programla öğrenciler paylaşmak istedikleri konuları İngilizce olarak arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunuyor. Böylelikle öğrencilerin özgüvenle kendilerini ifade edebilmeleri desteklenmiş oluyor.

SınavMUN

SınavMUN programı da yine paylaşım üzerine kurulmuştur. Ancak farklı olarak öğrencilerin münazara ve diplomasi taktiklerini kullanmaları ve önergeler ortaya koymaları beklenmektedir.

Training Coach

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini daha doğru tespit etmek, geliştirmek ve gerekli yönlendirmeleri yapabilmek için oluşturulmuş bir eğitim koçluğu sistemidir.

Side to Side

Okul öncesi dönemde uygulanan bu programda öğrenciler biri Türkçe diğeri İngilizce konuşan iki öğretmenle dersleri sürdürüyor. Böylelikle İngilizceyi anlamlandırmak onlar için çok daha kolay hale geliyor.

Çift Diploma

Sınav Koleji öğrencileri Oxford Uluslararası Müfredata uygun düzenlenmiş programları sayesinde Türkiye’de ve yurtdışında geçerli ayrı çift diplomaya sahip olabiliyor. Bu sayede yurtdışındaki anlaşmalı okullara sınavsız geçiş hakkı sağlanabiliyor.

Akıllı Okul

Eğitimin tamamen internet destekli kurgulandığı Akıllı Okul, öğrencilerin dersleri teknolojik ortamda deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyor.

Outside & Recap

Recap ödev kitapçığı ve outside portalı ile öğrencilerin İngilizce pratik yapmaları daha eğlenceli hale geliyor.

THE OKUL

Sınav eğitim kurumları “Takip” , “Hakkaniyet” ve “Empati” değerleri üzerine temellerini kurmuştur. Öğrencilere her şeyden önce bu değerlerin benimsetilmesine önem verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir