Tanıtımlar

Atatürk’ün Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

Atatürk’ün hayatını okuduğu okulları ve eğitim alanında yaptığı yenilikleri siz okuyucularımız için kısa kısa anlattık.

Atatürk 1881 yılında Selanik Kocakasım Mahallesinde dünyaya gelmiştir.Annesinin adı Zübeyde Hanım, Babasının adı ise Ali Rıza Efendidir. Hafız Mehmet Efendi mahalle mektebinde eğitim hayatına başlamıştır. Sonrasında ise sırasıyla Atatürk’ün gittiği okullar şu şekildedir.

+Mahalle Mektebi
+Şemsi Efendi Okulu
+Selanik Mülkiye Rüştiyesi
+Selanik Askeri İdadisi
+Harp Okulu
+Harp Akademisi

11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisini bitiren Atatürk sonrasında ise orduya katıldı. Türkiye Cumhuriyeti adına büyük zaferlere imza atan Atatürk aynı zamanda insanlara olan sevgisiyle de bilinirdi.

Atatürk hak ve hürriyete büyük önem veren bir liderdi. Atatürk ve insan hakları dediğimizde aklımıza gelen ilk şey tüm dünya insanlarının din, dil, ırk ayrımı olmadan barış içinde yaşamalarını arzu etmesiydi.Bu görüşü nedeniyle UNESCO Atatürk’ün 100. doğum gününde yani 1981 yılını Atatürk yılı ilan etmiştir.

Tavsiye Yazı:  Yapay Zeka, Tıp Alanında da Kendini Gösterecek!

Eğitime ayrı önem veren Atatürk matematik, kimya, fizik gibi bir çok bilim alanında çalımalar yapmıştır. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların en önemlisi anlaşılması zor olan Arapça, Farsca gibi sözcüklerin yerlerine türkçe kelimeler türetmesiydi. Üçgen, beşgen, dikdörtgen bunlardan sadece bir kaçıdır.

Matematik Atatürk tarafından türetilen bu yeni kelimelerle birlikte anlaşılması ve öğrenilmesi kolay
bir ders olarak bizlere kadar ulaştı.

Yorum Yazınız

*