Anonim Şirketin Kuruluş Sürecinde Yapılması Gerekenler

Kendinize ait bir iş kurmak, kariyerinizde atacağınız en büyük adımlardan biridir. Ancak, bu adımı atarken karşınıza birçok seçenek çıkabilir ve hangi iş yapacağınıza karar vermek oldukça zor olabilir. Eğer siz de kendi işinizi kurmaya karar vermişseniz, anonim şirket kurmak size avantaj sağlayabilir. Anonim şirket, ortaklarına sınırlı sorumluluk, kurumsal bir kimlik ve sermaye artırma fırsatları sunan bir şirket türüdür. Bu yazıda, anonim şirket kurmanın avantajları, dezavantajları ve kuruluş sürecinde yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hayalinizdeki işi kurmak için bir adım atmak için hazır mısınız?

Anonim veya limited şirket kurmak için atmanız gereken ilk adımın uzman bir muhasebeci ile çalışmanız gerektiği olduğunu unutmayınız.

Anonim Şirketin Kuruluş Sürecinde Yapılması Gerekenler
Anonim Şirketin Kuruluş Sürecinde Yapılması Gerekenler

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, hisse senetleri sahipleri tarafından yönetilen, tüzel kişiliği olan bir şirket türüdür. Anonim şirketlerin sermayesi, hisse senetleri aracılığıyla paylaşılmaktadır. Bu nedenle, hisse senetleri sahipleri, şirketin yönetimine katılma ve karar alma hakkına sahiptir. Ancak, hisse senetleri sahipleri, şirketin faaliyetleri nedeniyle yalnızca yatırdıkları sermaye miktarı kadar sorumludur. Yani, anonim şirketlerin ortakları sınırlı sorumlu kişilerdir.

Anonim şirketlerin tüzel kişiliği olduğundan, şirket kendi adına sözleşme yapabilir, mal ve hizmet satın alabilir ve satış yapabilir. Bu durum, şirketin bağımsız bir varlık olarak faaliyet gösterebilmesini sağlar. Anonim şirketler ayrıca, hisse senetleri aracılığıyla sermaye artırımı yapabilirler ve daha fazla yatırım çekebilirler.

Anonim şirketler, ortaklık yapısı ve yönetim yapısı açısından esneklik sağlarlar. Yönetim kurulu, genel kurul ve diğer organlar aracılığıyla şirket yönetimi yapılmaktadır. Şirketin yönetimine katılmak isteyen hisse senetleri sahipleri, yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Anonim şirketler, ticari faaliyetlerde bulunan pek çok işletme için uygun bir şirket türüdür. Ancak, kuruluş ve yönetim süreçleri oldukça karmaşıktır ve profesyonel destek gerektirebilir. Kuruluş aşamasında uzman bir muhasebeci ile çalışarak kuruluş ve ilerleyiş prosedürleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurmak için mutlaka uzman bir muhasebeci ile çalışılmalıdır. Profesyonel destek sayesinde anonim şirket kurma adımlarını başarılı şekilde tamamlayabilirsiniz:

·        Adım 1 – İş Planı Hazırlama: İlk adım, şirketin hangi alanda faaliyet göstereceği ve nasıl bir yapıya sahip olacağına karar vermek için iş planı hazırlamaktır.

·        Adım 2 – Şirket Adının Belirlenmesi: Şirketin ismi, tescil işlemleri için önemlidir. Tescil edilebilir ve benzersiz bir isim seçmek önemlidir.

·        Adım 3 – Sermaye Belirleme: Anonim şirketlerin en önemli özelliklerinden biri sermayeleridir. Şirketin sermayesi, şirketin hisse senetleri aracılığıyla paylaşılır. Minimum sermaye miktarları ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterir.

·        Adım 4 – Ortakların Belirlenmesi: Anonim şirketin ortakları, hisse senetleri sahipleridir. Ortakların belirlenmesi, şirketin kurulmasında en önemli adımlardan biridir.

·        Adım 5 – Şirket Merkezinin Belirlenmesi: Şirket merkezinin belirlenmesi, tescil için gereklidir. Şirket merkezi, şirketin resmi adresidir ve ticari faaliyetlerin yürütüleceği yerdir.

·        Adım 6 – Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması: Şirket sözleşmesi, anonim şirketin yönetimi, ortakların hakları, yönetim organları, kar dağıtımı, sermaye artırımı ve diğer konuları düzenler.

·        Adım 7 – Noterden Onaylı Şirket Sözleşmesinin Tescili: Şirket sözleşmesi, noter onayı alınarak tescil edilmelidir.

·        Adım 8 – Vergi Dairesine Kaydolma: Şirket, vergi mükellefi olmak için vergi dairesine kaydolmalıdır.

·        Adım 9 – Ticaret Siciline Kaydolma: Şirket, ticaret siciline kaydolmalıdır.

·        Adım – 10 Diğer İşlemler: Kuruluş aşamasında diğer işlemler arasında yetkilendirme yazısı alınması, banka hesabı açılması, çalışanların kaydı, işe alım süreçleri ve diğer ticari faaliyetlere ilişkin işlemler yer alır.

Anonim Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Anonim şirket kurmanın birçok avantajı vardır. Bunlardan en önemlileri sınırsız sorumluluktan kurtulma, sermaye artırımı yapabilme, yönetim kolaylığı, ortakların anonim kalması ve şirketin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Anonim şirketler, hisse senetleri aracılığıyla sermaye artırımı yapabilir, bu sayede şirketin büyümesi ve gelişmesi sağlanabilir. Yönetim kolaylığı açısından, şirket yönetim organları belirlenir ve bu organlar şirketin faaliyetlerini yürütürler. Ayrıca, ortakların anonim kalması sayesinde şirketin yönetimindeki güçlükler en aza indirilir. Son olarak, anonim şirketlerin sürekliliği sağlanır ve şirketin devam etmesi garanti altına alınır.

Anonim Şirket Kurmanın Dezavantajları Var Mı?

Anonim şirket kurmanın bazı dezavantajları vardır. İlk olarak, kuruluş maliyetleri oldukça yüksek olabilir ve anonim şirketlerin kuruluş süreci, diğer şirket türlerine göre daha uzun ve zahmetli olabilir. Ayrıca, anonim şirketlerin yönetimi, belirli bir hiyerarşiye dayalıdır ve bu hiyerarşinin kurulması da zaman ve emek gerektirir. Ayrıca, şirket hisselerinin satışı ve devri, bazı yasal düzenlemelere tabidir ve bu da yöneticilerin işlerini zorlaştırabilir. Ayrıca, anonim şirketlerin faaliyetleri ve kararları, genellikle hissedarların menfaatlerine göre şekillenir ve bu durum, bazı çalışanların ya da diğer paydaşların mağdur olmasına neden olabilir.

Anonim Şirket Kurmak İçin Neler Gereklidir?

Anonim şirket kurmak için öncelikle en az 50.000 TL sermaye, en az 1 kurucu ve en az 1 yönetim kurulu üyesi gereklidir. Şirket kuruluşunda, bir noter huzurunda şirket sözleşmesi imzalanır ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kaydedilir. Şirketin faaliyet göstereceği alan ve iş amacı, şirket sözleşmesinde belirtilmelidir. Ayrıca, şirketin unvanı, merkezinin yeri, yönetim organları ve pay sahipleri de şirket sözleşmesinde yer alır. Sözleşmenin imzalanması ve şirketin tesciliyle birlikte anonim şirket kurulmuş olur. Daha sonra, şirketin vergi numarası alınarak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir